นามบัตรนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ได้หลากหลายทางที่สุดไม่ว่าในธุรกิจประเภทใดก็ตาม การใช้นามบัตรนั้นเป็นวิธีที่รวดเร็ว และราคาถูกในการมอบรายละเอียดการติดต่อของคุณให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจ หรือแก่บุคคลที่มีศักยภาพจะทำธุรกิจด้วยในอนาคต นามบัตรจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความประทับใจแรกพบที่ยืนนาน
ขนาดจำนวนราคา
5.5 x 9cm100 100.00บาท
200 200.00บาท
300 300.00บาท
400 400.00บาท
500 450.00บาท
1000 800.00บาท

กำหนดสเปค และทราบราคาทันที

ราคา (รวมVATแล้ว) : 100.00บาท
ราคาต่อหน่วย 1.00บาท
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
ยอดรวมทั้งสิ้น : 100.00บาท
ดำเนินการสั่งซื้อ