โปสเตอร์

โปสเตอร์เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ และมีต้นทุนต่ำอย่างแท้จริงสำหรับการแสดงข้อความของคุณ โปสเตอร์สามารถใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นปัจจุบัน หรือชี้นำผู้คนไปสู่สถานประกอบการของคุณ โปสเตอร์ที่ถูกออกแบบ และมีแนวคิดอันยอดเยี่ยมเป็นวิธีการอันดีที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คน การพิมพ์และการแสดงโปสเตอร์ในสถานที่อันเหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้น

ขนาดปริมาณจากปริมาณถึงราคา
A0 - 841 x 1189 mm19 400.00บาท
1049 330.00บาท
5099 310.00บาท
A1 - 841 x 594 mm19 300.00บาท
1049 250.00บาท
5099 150.00บาท
A2 - 594 x 420 mm19 250.00บาท
ดูเพิ่มเติม
Based on the selection of product size and additional option attributes, you can view and download the help template for the product.

กำหนดสเปค และทราบราคาทันที

ราคา (รวมVATแล้ว) : 300.00บาท
ราคาต่อหน่วย 300.00บาท
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
ยอดรวมทั้งสิ้น : 300.00บาท
ดำเนินการสั่งซื้อ

รีวิวสินค้า