โปสเตอร์

โปสเตอร์เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ และมีต้นทุนต่ำอย่างแท้จริงสำหรับการแสดงข้อความของคุณ โปสเตอร์สามารถใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นปัจจุบัน หรือชี้นำผู้คนไปสู่สถานประกอบการของคุณ โปสเตอร์ที่ถูกออกแบบ และมีแนวคิดอันยอดเยี่ยมเป็นวิธีการอันดีที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คน การพิมพ์และการแสดงโปสเตอร์ในสถานที่อันเหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้น

ขนาดปริมาณจากปริมาณถึงราคา
A0 - 841 x 1189 mm19400.00บาท
1049330.00บาท
5099310.00บาท
A1 - 841 x 594 mm19300.00บาท
1049250.00บาท
5099150.00บาท
A2 - 594 x 420 mm19250.00บาท
ดูเพิ่มเติม
Based on the selection of product size and additional option attributes, you can view and download the help template for the product.

กำหนดสเปค และทราบราคาทันที

ราคา (รวมVATแล้ว) : 300.00บาท
ราคาต่อหน่วย300.00บาท
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
ยอดรวมทั้งสิ้น : 300.00บาท
ดำเนินการสั่งซื้อ

รีวิวสินค้า