สายคาดกล่องอาหาร (ตัดสำเร็จ)
ขนาดจำนวนราคา
9 x 44 cm100 750.00บาท
200 1,400.00บาท
300 1,800.00บาท
500 2,500.00บาท
800 3,200.00บาท
1000 3,200.00บาท
2000 3,600.00บาท
ดูเพิ่มเติม

กำหนดสเปค และทราบราคาทันที

ราคา (รวมVATแล้ว) : 800.50บาท
ราคาต่อหน่วย 8.01บาท
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
ยอดรวมทั้งสิ้น : 800.50บาท
ดำเนินการสั่งซื้อ

รีวิวสินค้า