คุณสามารถอัปโหลดภาพได้ ไฟล์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกิน 50MB
*